Skip to main content

Toepassingsaanbevelingen

Tips voor succesvol gebruik

Hamerboren

Bij boorgaten in metselwerk en beton is het gebruik van hamerboren aan te raden, om snelle en betrouwbare resultaten te verkrijgen. Voor een correcte montage van constructiedelen is het noodzakelijk boren te gebruiken waarvan de productie gecertificeerd is. Alleen bij gebruik van boren waarvan de productie wordt bewaakt, kan worden gegarandeerd dat het diameterbereik van een boorgat niet wordt overschreden en een permanent goed resultaat wordt verkregen. Boren met een te grote rondloopafwijking of te grote toleranties in het hardmetalen snijvlak kunnen resulteren in boorgaten die bijvoorbeeld onvoldoende houvast bieden aan een geplaatste plug. In het ergste geval laten gemonteerde elementen los en leiden tot zware schade. Het is daarom aan te raden uitsluitend boren te gebruiken die werden geproduceerd volgens de voorschriften van het onafhankelijke Duitse instituut “Prüfgemeinschaft Mauerbohrer” (PGM). Deze herkent u aan het kwaliteitskeurmerk van de PGM.

Diamantgereedschap

Koeling is een veel besproken onderwerp met betrekking tot diamantboorkronen. Boor- en zaagaanbieders beschouwen water bij het boren als onmisbaar. Het dient voor het koelen bij het boorproces en voor het verwijderen van het boormeel als een slib. Dit resulteert in korte boortijden en een lange levensduur van de boorkroon.

Bouwbedrijven en opdrachtgevers zouden echter vaker geen gebruik van water maken. Het leidt tenslotte tot vervuiling van bijna afgewerkte of al bewoond ruimtes. Bovendien verzamelt het water zich in tussenliggende plafonds en kan dit vochtproblemen veroorzaken.

Heller biedt uitsluitend diamantboorkronen waarin de diamantsegmenten met behulp van lasertechnologie zijn gelast. Hierdoor zijn temperaturen tot 1000 ° C mogelijk zonder de kroon te beschadigen. De afbraakwaarden worden door het speciale laser-lassen in vergelijking met concurrenten aanzienlijk verminderd. Heller diamantboorkronen kunnen droog worden gebruikt in metselwerk en estrik. Het is essentieel om met een stofrotor te werken om het stof uit de boring weg te zuigen om zo verstopping en vastklemmen van de boor te voorkomen. Bij beton en gewapend beton is water echter essentieel als koelmiddel om ervoor te zorgen dat de kroon langdurig betrouwbare resultaten levert.

Houtboren

Bij de bewerking van bouwelementen of vervaardiging van kwalitatief hoogwaardige houtdelen zijn nauwkeurig afgewerkte boorgaten van groot belang. In het zicht onderstrepen deze bijvoorbeeld de uitstraling van een meubelstuk en uit het zicht zijn boorgaten doorslaggevend voor de nauwkeurigheid van de constructie. Voor de houtbewerking moeten daarom speciale, precies bewerkte houtboren worden gebruikt. Houtboren zijn uitgerust met een geprononceerde centreerpunt. Met behulp van de centreerpunt wordt de nauwkeurige plaatsing van het boorgat bepaald. Schoudersnijders aan de zijkant zorgen voor zuiver doorsnijden van de vezels in de randzone van het boorgat.

Universele en speciale boren

Composietmaterialen in de vorm van profielen of platen bestaan vaak uit verschillende gecombineerde materialen. Hiervoor wordt een universeelboor gebruikt om optimaal te voldoen aan de eisen van de verschillende materialen. Bovendien kan de vakman tijd besparen, wanneer hij gereedschappen gebruikt waarmee hij in één werkfase door verschillende materialen kan boren. Als bouwelementen in metselwerk moeten worden bevestigd, wordt er op werk voor afstelling en maatvoering bespaard, wanneer in één werkfase door de verschillende materialen kan worden geboord. Tevens zijn deze gereedschappen geschikt voor de gebruiker die maar zeer zelden boorwerk verricht. Hij vindt hier het passende allround-gereedschap waarmee hij een groot aantal verschillende materialen kan doorboren. Voor deze klant vervalt de aanschaf van speciale gereedschappen. Enkele moderne bouwmaterialen stellen tegenwoordig eisen aan gereedschappen waaraan de traditionele boorgereedschappen niet kunnen voldoen. Daarom biedt Heller hier speciale oplossingen die werden ontworpen voor de bewerking van deze nieuwe materialen.

Decoupeer- en reciprozaagbladen

Professionals in de hout- en metaalbewerking waarderen in gelijke mate de voordelen van de Heller decoupeer- en reciprozaagbladen. Veel doorzaagwerk op de bouwplaats of ook in de industriële productie kan uiterst flexibel met een decoupeer- of reciprozaag worden uitgevoerd. Of het nu gaat om demontage van constructiedelen of om nauwkeurig pas zagen van platen of profielen van hout, metaal of kunststof: hier zijn decoupeer- en reciprozaagbladen uitstekend geschikt. Uitsparingen maken binnenin platen is evenzeer mogelijk als de precieze bewerking van buitenkanten. Zelfs voor de bewerking van gasbeton en tegels worden tegenwoordig zaagbladen gebruikt.