Skip to main content

Bij boren in beton en metselwerk worden speciale beton- en steenboren gebruikt. Voor een correcte montage van constructiedelen moeten boren worden gebruikt waarvan de productie gecertificeerd is. De toleranties van een boorgat kunnen worden overschreden, wanneer boren worden gebruikt waarvan de productie niet wordt bewaakt. Boren met een te grote rondloopafwijking of te grote toleranties in het hardmetalen snijvlak kunnen resulteren in boorgaten die onvoldoende houvast bieden aan een geplaatste plug. In het ergste geval laten de gemonteerde elementen los en leiden tot forse schade.

Wat betreft betonboren is het daarom zelfs aan te raden uitsluitend producten te gebruiken die werden geproduceerd volgens de voorschriften van het onafhankelijke Duitse instituut “Prüfgemeinschaft Mauerbohrer” (PGM). Deze herkent u aan het kwaliteitskeurmerk of aan het op de boor ingestempelde symbool. Heller gebruikt alleen de beste staal en hardmetalen boorplaatjes voor zijn beton- en steenboren. Tevens wordt er grote waarde gehecht aan een nauwkeurige verwerking, wat bijvoorbeeld blijkt uit de exacte uitlijning en soldering van de metalen boorplaatjes en een strikte rondlooptolerantie. Niet in de laatste plaats spelen aspecten als ergonomie en arbeidsveiligheid een belangrijke rol. Daarbij richten wij ons naar de eisen van de professionele gebruiker. Tenslotte leveren alle Heller producten een bijdrage aan sneller en rendabeler werken voor de vakman.

Heller productadvies

Snel en eenvoudig het juiste product vinden.